Tag Archives: ຄຳຄົມເຈັບໆ

ຕອນກະເປົາແຫ້ງຢ້ານຄົນອື່ນຮູ້ວ່າໂຕເອງບໍ່ມີເງິນ

ຕອນກະເປົາແຫ້ງຢ້ານຄົນອື່ນຮູ້ວ່າໂຕເອງບໍ່ມີເງິນ
ຕອນກະເປົາເຕັມຢ້ານຄົນອື່ນຮູ້ວ່າໂຕເອງມີເງິນ


ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ຂ​ອງ​ຄົນ​ທີ່​ໝົດ​ໃຈ

“ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​” ຂ​ອງ​ຄົນ​ “ທີ່​ໝົດ​ໃຈ”
ຄື “ໄລ​ຍະ​ກຽມໃຈ” ຂ​ອງ​ຄົນ​ທີ່​ “ຍັງ​ຮັກ”


ຫ້າມເວົ້າຂວັນ

ຫ້າມໄຟໄວ້ຢ່າໃຫ້ ມີຄັວນ
ຫ້າມສຸລິຍະແສງຈັນ ຊ່ອງໃສ່
ຫ້າມອາຍຸໃຫ້ຫັນຄືນເລົ່າ
ຫ້າມດັ່ງນີ້ໄວ້ໄດ້ ຈິ່ງຫ້າມເວົ້າຂວັນ


ເສຍດາຍທີ່ບໍ່ກ້າຂໍເບີ

“ເສຍໜ້າ ” ທີ່ຂໍແລ້ວບໍ່ໄດ້ເບີ
ດີກວ່າ  ” ເສຍດາຍ ” ທີ່ບໍ່ກ້າແມ້ແຕ່ຈະລອງ
(Premchai P. Dsru Limkitticharoen)


ຄຳຄົມ ດາໄລລາມະ

ຄັ້ງໜຶ່ງເມື່ອມີຄົນຖາມອົງດາໄລລາມະວ່າ ແມ່ນຫຍັງເປັນເລື່ອງທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກແປກໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດກ່ຽວກັບມະນຸດຊາດ ທ່ານຕອບວ່າ                        “ມະນຸດເຮົານີ້ ຍອມສູນເສຍສຸຂະພາບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ເງິນມາ ແລ້ວຕ້ອງຍອມສູນເສຍເງິນຕາ  ເພື່ອຟື້ນພູສຸກຂະພາບ ແລ້ວກໍ່ເຝົ້າກາງວົນກັບ ອານາຄົດ ຈົນບໍ່ມີຄວາມສຸກລາບລື່ນກັບປະຈຸບັນ  ຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນແທ້ໆ  ກໍ່ຄື ເຂົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບປະຈຸບັນ ຫຼຶ ແມ້ກະທັງຢູ່ກັບ ອານາຄົດ ເຂົາດຳເນີນຊີວິດ ຄືກັບວ່າ ເຂົາຈະບໍ່ມີມື້ຕາຍ ແລະແລ້ວເຂົາກໍ່ຕາຍຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີຊີວິດຢູ່ຈິງ “


ຜູ້ຍິງທີ່ມີແຕ່ ” ຄວາມງາມ”

ຜູ້ຍິງທີ່ມີແຕ່  ” ຄວາມງາມ ” ແຕ່  ” ບໍ່ມີສະໝອງ ”
ຜູ້ຊາຍກໍ່ຄົງເບິງເຈົ້າພຽງແຕ່  ” ຂອງຫວານ ”
ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ ” ອາຫານຈານຫຼັກ “


ຜູ້ບໍ່ມີບາດແຜເປັນ

ຜູ້ບໍ່ມີບາດແຜເປັນ  ຄືຜູ້ທີ່ບໍ່ມີປະສົບການ


ຫນ້າເຄົາລົບ

ມີແຕ່ການກະທຳກັບຄຳເວົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ບອກວ່າເຈົ້າຫນ້າເຄົາລົບຫຼຶ້ ບໍ
ບໍ່ແມ່ນເສື້ອທີ່ໃສ່  ຂອງແບນເນມຫຼຶ ລົດຫລູທີ່ຂັບ
(via @lazier)


ກ້ອງຖ່າຍພາບສຳລັບມືອາຊີບ

‎”ກ້ອງຖ່າຍພາບສຳລັບມືອາຊີບ
ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເປັນຊ່າງພາບມືອາຊີບ


ເຮັດຕາມຫນ້າທີ່ແລ້ວມີປັນຫາ

“ເຮັດຕາມໜ້າທີ່ແລ້ວມີປັນຫາ
ຍັງດີກວ່າມີປັນຫາເພາະບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມໜ້າທີ່ “