Tag Archives: ຄຳຄົມຊີວິດ

ຂ່າວລື

ຂ່າວລື
ມັກຖຶກສ້າງ…ໂດຍ “ຄົນທີ່ຊັງ”
ສົ່ງຕໍ່….ໂດຍ…”ຄົນບໍ່ຄິດ”
ແລະ…ຖຶກເຊຶ່ອ…ໂດຍ…”ຄົນຫູເບົາ”


4 ສິ່ງໃນໂລກ .. ທີ່ເງິນຊື້ບໍ່ໄດ້

4 ສິ່ງໃນໂລກ .. ທີ່ເງິນຊື້ບໍ່ໄດ້ຄື..
“ຄວາມຮັກ” , “ເວລາ” , “ຊີວິດ”, ແລະ“ມິດແທ້”


ການເຮັດວຽກໜັກເຮັດໃຫ້ລວຍ?

“ຖ້າການເຮັດວຽກໜັກເຮັດໃຫ້ເຈົ້າລວຍ ທ່ານຄົງລວຍທີ່ສຸດມາກ່ອນແລ້ວ”
“If hard work made you rich – the slaves would have been the richest.”


ຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ “ມັກຄົນເວົ້າຕົງໆ”

ຖ້າໃຜມາບອກວ່າ “ມັກຄົນເວົ້າຕົງໆ”
ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າເຮົາເວົ້າຕົງກັບເຂົາ ແລ້ວເຂົາຈະມັກເຮົານະ ມັນຄົນລະເລື່ອງກັນ
ທີ່ເຂົາມັກກໍ່ຈິງຢູ່ບ່ອນທີ່ ເຂົາໄດ້ຮູ້ຄວາມຈິງ (ຈາກເຮົາ) ແຕ່ໃນໃຈຈະເຄືອງຫຼຶບໍ ນີ້ອີກເລື່ອງ
ແລະກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເຂົາຈະມັກເວົ້າຕົງກັບເຮົາຄືກັນ
ບາງທີ່ຄຳເວົ້າວ່າມັກເວົ້າຕົງໆ ອາດຈະຄືເປັນການໃຫ້ເຮົາເປີດໄພ່ ກໍ່ເທົ່ານັ້ນ
(โก๋เอก ใจเย็น)


ເຮົາຈະເຫັນ ໂຕຕົນທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງເພື່ອນເຮົາ

ເຮົາຈະເຫັນ ໂຕຕົນທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງເພື່ອນເຮົາ
ກໍ່ຕອນທີ່ເຮົາ ທຸກຍາກ
ເຮົາຈະເຫັນ  ໂຕຕົນທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງຄົນທີ່ບອກ ວ່າຮັກເຮົາຫຼາຍ
ກໍ່ຕອນທີ່ ຕ້ອງມາລຳບາກ ນຳກັນ

( Cr. Ya Antacil )


ຕິດ​ກະ​ດຸມ​ເມັດ​ທຳ​ອິດ​ຜິດ

ຕິດ​ກະ​ດຸມ​ເມັດ​ທຳ​ອິດ​ຜິດ
ເມັດ​ຕໍ່​ໄປ… ມັນ​ກໍ່​ຜິດ​ໝົດ


ຊື້​ແຕ່​ຂ​ອ​ງ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​

ຖ້າ​ເຈົ້າ​ “ຊື້ ” >​ແຕ່​ສິ່​ງຂ​ອ​ງທີ່​ “ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ ”
ໃນ​ບໍ່​ຊ້າ,​ເຈົ້າ​ກໍ່​ຕ້​ອງ​ “ຂາຍ​ ” >ສິ່​ງ​ຂ​ອງ..ທີ່​ເຈົ້າ​ “ຈຳ​ເປັນ “

– วอร์เรน บัฟเฟตต์ –


ການ​ຍ່​ອມ​ແພ້​

“ການ​ຍ່​ອມ​ແພ້​ບໍ່​ໄດ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ອ່​ອນ​ແອ​ສະ​ເໝີ​ໄປ
ບາງ​ຄັ້ງ​ມັນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ເຂັ້ມ​ແຂງ
ທີ່​ຈະ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ບາງ​ຢ່າ​ງ​ຜ່າ​ນ​ໄປ”


ວິ​ທີ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ການ​ທຳ​ນາຍ​ອາ​ນາ​ຄົດ

The best way to predict the future is to invent it.
“ວິ​ທີ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ການ​ທຳ​ນາຍ​ອາ​ນາ​ຄົດກໍ່​ຄື ການ​ສ້າ​ງ​ມັນ​ຂື້​ນ​ມາ”
Alan Kay


ການ​ແກ້​ແຄ້ນ​

ການ​ແກ້​ແຄ້ນ​​ຍິ່​ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ຍິ່​ງ​ແຄ້ນ​
ແຕ່​ການ​ໃຫ້​ອາ​ໄພ ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ສຳ​ນືກ​ໄດ້