Category Archives: ຄຳຄົມສັງຄົມເຮົາ

ສາເຫດຂອງການຂີ້ຕົວະ

ສາເຫດຂອງການຂີ້ຕົວະ
ເພາະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບອກບໍ່ໄດ້
ແລະສິ່ງທີ່ບອກບໍ່ໄດ້
ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີ


ຂ່າວລື

ຂ່າວລື
ມັກຖຶກສ້າງ…ໂດຍ “ຄົນທີ່ຊັງ”
ສົ່ງຕໍ່….ໂດຍ…”ຄົນບໍ່ຄິດ”
ແລະ…ຖຶກເຊຶ່ອ…ໂດຍ…”ຄົນຫູເບົາ”


ຄົນທີງຽບທີ່ສຸດ

ຄົນທີ່ງຽບທີ່ສຸດ
ເວລາຄຽດຈະຫນ້າເປັນຕາຢ້ານທີ່ສຸດ
ຄົນທີ່ລ່າເລິງທີ່ສຸດ
ຕອນຮ້ອງໃຫ້ຈະຫນ້າສົງສານທີ່ສຸດ


ຕອນກະເປົາແຫ້ງຢ້ານຄົນອື່ນຮູ້ວ່າໂຕເອງບໍ່ມີເງິນ

ຕອນກະເປົາແຫ້ງຢ້ານຄົນອື່ນຮູ້ວ່າໂຕເອງບໍ່ມີເງິນ
ຕອນກະເປົາເຕັມຢ້ານຄົນອື່ນຮູ້ວ່າໂຕເອງມີເງິນ


ຄະນະທີ່ຄົນຫຼາກຫຼາຍຈ້ອງເບິ່ງວ່າເຈົ້າບິນໄດ້ສູງຊ້ຳໃດ

ຄະນະທີ່ຄົນຫຼາກຫ໌າຍຈ້ອງເບິ່ງວ່າເຈົ້າບິນໄດ້ສູງຊຳໃດ
ມີພຽງໜ້ອຍຄົນທີ່ຫ່ວງໃຍວ່າເຈົ້າບິນເມື່ອຍບໍ
โดย เจิ้ง ซินเหยา


ຄວາມກະ​ຕັນ​ຍຸ​ບໍ່​ແມ່​ນ​ສ່ວນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​

ຄວາມກະ​ຕັນ​ຍຸ​ບໍ່​ແມ່​ນ​ສ່ວນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​
ໃຫ້​ເປັນ​ຄົນ​ດີ​ໂດຍ​ສົມ​ບຸນ
ແຕ່​ມັນ​ເປັນພື້​ນ​ຖານ​ຂ​ອ​ງ​ຄົນ​ດີ
ຖ້າ​ຫາກ​ບໍ່​ມີ​ສີ່ງ​ນີ້​ແຕ່​ຕົ້ນ
ເຈົ້າ​ກໍ່​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ເປັນ​ຄົນ​ດີ​ທີ່ສົມ​ບຸນ​ໄດ້


ຫ້າມເວົ້າຂວັນ

ຫ້າມໄຟໄວ້ຢ່າໃຫ້ ມີຄັວນ
ຫ້າມສຸລິຍະແສງຈັນ ຊ່ອງໃສ່
ຫ້າມອາຍຸໃຫ້ຫັນຄືນເລົ່າ
ຫ້າມດັ່ງນີ້ໄວ້ໄດ້ ຈິ່ງຫ້າມເວົ້າຂວັນ


ຖ້າຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນຄົນປາກບໍ່ດີ

ຖ້າຮູ້ຕົນເປັນຄົນປາກບໍ່ດີ
ເວົ້າໃຫ້ໜ້ອຍໆ ຄິດໃຫ້ຫຼາຍໆ


ການເວົ້າຂວັນ

ໃຜທີ່ເວົ້າຂວັນ ” ຄົນອື່ນ” ໃຫ້ເຮົາຟັງ…
ກໍ່ຈະເວົ້າຂວັນ ” ເຮົາ ” ໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ ເຊັ່ນດ່ຽວກັນ


ນ້ຳໄຫຼປ່ຽນໃຈປາ… ເງິນຕາແລະເວລາປ່ຽນໃຈຄົນ ~

ນ້ຳໄຫຼປ່ຽນໃຈປາ… ເງິນຕາແລະເວລາປ່ຽນໃຈຄົນ ~