Category Archives: ຄຳຄົມຄວາມຮັກ

ຢ່າໃຊ້ຮ່າງກາຍ ເພື່ອປ່ຽນ…ຮັກມາ

ຢ່າໃຊ້ຮ່າງກາຍ ເພື່ອປ່ຽນ…ຮັກມາ
ມັນ ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າກັບ…ສິ່ງທີ່ເສຍໄປ
ແຕ່ ຈົ່ງໃຊ້…ຫົວໃຈ ເພື່ອປ່ຽນໃຈ
ຢ່າງນ້ອຍໆ ກໍ່ພຽງແຕ່ເສຍໃຈ….ເຖິງວ່າບໍ່ໄດ້ຫຍັງມາ
( Cr. Nooch Phianpis )


ໃນເກມຄວາມຮັກ

ໃນເກມຄວາມຮັກ
ຖ້າຝ່າຍໃດເປັນຝ່າຍຮັກຫຼາຍກວ່າເປັນຝ່າຍແພ້
ແລ້ວຜູ້ຊະນະຄືຝ່າຍທີ່ຮັກໜ້ອຍກວ່າ
ຂ້ອຍຈະເລືອກທີ່ຈະເປັນຝ່າຍແພ້ທຸກຄັ້ງໄປ
ເພາະ ຂ້ອຍຄົງບໍ່ຕ້ອງການເອົາຊະນະໃດໆ ຈາກຄົນທີ່ຂ້ອຍຮັກ

(Jirakit Thawornwong)


ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ຂ​ອງ​ຄົນ​ທີ່​ໝົດ​ໃຈ

“ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​” ຂ​ອງ​ຄົນ​ “ທີ່​ໝົດ​ໃຈ”
ຄື “ໄລ​ຍະ​ກຽມໃຈ” ຂ​ອງ​ຄົນ​ທີ່​ “ຍັງ​ຮັກ”


ນິຍາມເນື້ອຄູ່

ຂ້ອຍຄິດວ່າ‎” “ເນື້ອຄູ່ ”
ຄືຄົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນໂຕຂອງໂຕເອງໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄດ້ “


ຢ່າເສຍໃຈທີ່ເຂົາ ຖິ້ມເຮົາໄປ

ຢ່າເສຍໃຈທີ່ເຂົາ ” ຖິ້ມເຮົາໄປ ”
ແຕ່ຈົງດີໃຈທີ່ເຮົາໄດ້  ” ຫົວໃຈ  ” ເຮົາກັບຄືນມາ


ເສຍດາຍທີ່ບໍ່ກ້າຂໍເບີ

“ເສຍໜ້າ ” ທີ່ຂໍແລ້ວບໍ່ໄດ້ເບີ
ດີກວ່າ  ” ເສຍດາຍ ” ທີ່ບໍ່ກ້າແມ້ແຕ່ຈະລອງ
(Premchai P. Dsru Limkitticharoen)


ຜູ້ຍິງທີ່ມີແຕ່ ” ຄວາມງາມ”

ຜູ້ຍິງທີ່ມີແຕ່  ” ຄວາມງາມ ” ແຕ່  ” ບໍ່ມີສະໝອງ ”
ຜູ້ຊາຍກໍ່ຄົງເບິງເຈົ້າພຽງແຕ່  ” ຂອງຫວານ ”
ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ ” ອາຫານຈານຫຼັກ “


“ນໍ້າຫວານ” ຂ້າມົດ ທີ່ເຝີຕົນ

” ນໍ້ຳຫວານ ”  ຂ້າມົດ  ທີ່ເຝີຕົນ
” ຄຳຫວານ”  ຂ້າຄົນ ” ທີ່ເຝີໃຈ
(via @MoMayParamin)


ແຟນ.. ຈົບກັນໄປກໍ່ມີແຕ່ “ອາດີດ”

ແຟນ.. ຈົບກັນໄປກໍ່ມີແຕ່  ” ອາດີດ ”
ຮຽນ.. ຈົບກັນໄປກໍ່ມີແຕ່ ” ອານາຄົດ”


ຄວາມຮັກ ໃຫ້ໄດ້ພຽງ “ຄັ້ງລະຄົນ”

ຄວາມຮັກ  ໃຫ້ໄດ້ພຽງ  ” ຄັ້ງລະຄົນ ”
ແຕ່ຄວາມ ເຊື່ອໃຈ ໃຫ້ໄດ້ພຽງ  ” ຄົນລະຄັ້ງ “