Category Archives: ຄຳຄົມຄວາມສຳເລັດ

​ນິໄສ​ບໍ່​ດີຂ​ອ​ງ​”​ໂອ​ກາດ”​

ນິ​ໄສ​ບໍ່​ດີ​ຂ​ອງ”ໂອ​ກາດ”
ຄື​ບໍ່​ເຄີຍ​ຖາມ​ໃຜ​ວ່າ
“ພ້​ອມ​ແລ້​ວ​ບໍ່” ແລ​ະ “ບໍ່​ເຄີຍ​ລໍຖ້າໃຜ”


ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າມີເວລາແປດຊົ່ວໂມງໃນການຕັດຕົ້ນໄມ້

ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າມີເວລາແປດຊົ່ວໂມງໃນການຕັດຕົ້ນໄມ້
ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຊ້ເວລາຫົກຊົ່ວໂມງໃນການຜົນຂວານໃຫ້ຄົມ


ການເຮັດວຽກໜັກເຮັດໃຫ້ລວຍ?

“ຖ້າການເຮັດວຽກໜັກເຮັດໃຫ້ເຈົ້າລວຍ ທ່ານຄົງລວຍທີ່ສຸດມາກ່ອນແລ້ວ”
“If hard work made you rich – the slaves would have been the richest.”


ກັບຄົນຊົ່ວ ຕ້​ອງ​ຍິ່​ງ​ເຂັມ​ງວດ​

ກັບຄົນຊົ່ວ​ ຕ້​ອງ​ຍິ່​ງ​ເຂັມ​ງວດ​
ກັບ​ຄົນ​ດີ​ ສົມ​ຄວນ​ຜ່​ອນ​​ຜັນ
ອ່ອນແອ​ໄປ ຄົນ​ຊົ່ວ​ໄດ້​ໃຈ
ເຂັມ​ງວດເກີນ​ໄປ ຈັກ​ເສຍ​ຄົນ​ດີ


ວິ​ທີ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ການ​ທຳ​ນາຍ​ອາ​ນາ​ຄົດ

The best way to predict the future is to invent it.
“ວິ​ທີ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ການ​ທຳ​ນາຍ​ອາ​ນາ​ຄົດກໍ່​ຄື ການ​ສ້າ​ງ​ມັນ​ຂື້​ນ​ມາ”
Alan Kay


ເຮັດຕາມຫນ້າທີ່ແລ້ວມີປັນຫາ

“ເຮັດຕາມໜ້າທີ່ແລ້ວມີປັນຫາ
ຍັງດີກວ່າມີປັນຫາເພາະບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມໜ້າທີ່ “


ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຖາມນັ້ນໂງ່ຊົ່ວນາທີ

” ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຖາມນັ້ນໂງ່ຊົ່ວນາທີ
ຄົນທີ່ບໍ່ຖາມຈະໂງ່ຕະຫຼອດໄປ “


ຢ່າພ້າວຄິດບໍລິຫານທຸລະກິດ

ຢ່າພ້າວຄິດບໍລິຫານທຸລະກິດ
ຖ້າພຽງບໍລິຫານຊີວິດຍັງບໍ່ເປັນ…
(via @kumning)


ອຸປະສັກ ເປັນຄືເງົາ

ອຸປະສັກ  ເປັນຄືເງົາ
ທີ່ມັກຈະໃຫຍ່ຕາມຄວາມສຳເລັດ


ຊາຍຂີ່ຄວາຍ

ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ຂີ່ຄວາຍ ໝາຍທີ່ຫນຶ່ງ
ຂີ່ໄປເຄິ່ງ ລືມທີ່ໝາຍ ຈະໄປໃສ
ຍ່າງວຽນວົນ ບໍ່ມີປາຍທາງ ທີ່ຈະໄປ
ໝົດອາໄລ ຕ້ອງທົນຢູ່ ຄູ່ກັບຄວາຍ
– – – – –
ອັນຄົນເຮົາ ຖ້າບໍ່ມີ ເປົ້າປະສົງ
ຕ້ອງວຽນວົນ ພັດຫລົງ ຈາກໃຈໝາຍ
ບໍ່ສາມາດ ສຳເລັດກິດ ຊີວິດວາຍ
ປຽບດັງຄົນ ທີ່ຂີ່ຄວາຍ ແລ້ວລືມເລືອນ