​ນິໄສ​ບໍ່​ດີຂ​ອ​ງ​”​ໂອ​ກາດ”​

ນິ​ໄສ​ບໍ່​ດີ​ຂ​ອງ”ໂອ​ກາດ”
ຄື​ບໍ່​ເຄີຍ​ຖາມ​ໃຜ​ວ່າ
“ພ້​ອມ​ແລ້​ວ​ບໍ່” ແລ​ະ “ບໍ່​ເຄີຍ​ລໍຖ້າໃຜ”

Tags: