ຢ່າໃຊ້ຮ່າງກາຍ ເພື່ອປ່ຽນ…ຮັກມາ

ຢ່າໃຊ້ຮ່າງກາຍ ເພື່ອປ່ຽນ…ຮັກມາ
ມັນ ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າກັບ…ສິ່ງທີ່ເສຍໄປ
ແຕ່ ຈົ່ງໃຊ້…ຫົວໃຈ ເພື່ອປ່ຽນໃຈ
ຢ່າງນ້ອຍໆ ກໍ່ພຽງແຕ່ເສຍໃຈ….ເຖິງວ່າບໍ່ໄດ້ຫຍັງມາ
( Cr. Nooch Phianpis )

Tags: , , ,