ຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ “ມັກຄົນເວົ້າຕົງໆ”

ຖ້າໃຜມາບອກວ່າ “ມັກຄົນເວົ້າຕົງໆ”
ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າເຮົາເວົ້າຕົງກັບເຂົາ ແລ້ວເຂົາຈະມັກເຮົານະ ມັນຄົນລະເລື່ອງກັນ
ທີ່ເຂົາມັກກໍ່ຈິງຢູ່ບ່ອນທີ່ ເຂົາໄດ້ຮູ້ຄວາມຈິງ (ຈາກເຮົາ) ແຕ່ໃນໃຈຈະເຄືອງຫຼຶບໍ ນີ້ອີກເລື່ອງ
ແລະກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເຂົາຈະມັກເວົ້າຕົງກັບເຮົາຄືກັນ
ບາງທີ່ຄຳເວົ້າວ່າມັກເວົ້າຕົງໆ ອາດຈະຄືເປັນການໃຫ້ເຮົາເປີດໄພ່ ກໍ່ເທົ່ານັ້ນ
(โก๋เอก ใจเย็น)

Tags: , , ,