ເຮົາຈະເຫັນ ໂຕຕົນທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງເພື່ອນເຮົາ

ເຮົາຈະເຫັນ ໂຕຕົນທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງເພື່ອນເຮົາ
ກໍ່ຕອນທີ່ເຮົາ ທຸກຍາກ
ເຮົາຈະເຫັນ  ໂຕຕົນທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງຄົນທີ່ບອກ ວ່າຮັກເຮົາຫຼາຍ
ກໍ່ຕອນທີ່ ຕ້ອງມາລຳບາກ ນຳກັນ

( Cr. Ya Antacil )

Tags: , , , , ,