ການ​ແກ້​ແຄ້ນ​

ການ​ແກ້​ແຄ້ນ​​ຍິ່​ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ຍິ່​ງ​ແຄ້ນ​
ແຕ່​ການ​ໃຫ້​ອາ​ໄພ ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ສຳ​ນືກ​ໄດ້

Tags: , , , , , ,