ພໍກິນ ກັບ ກິນບໍ່ພໍ

“ພໍກິນ” ກັບ “ກິນບໍ່ພໍ”
ມັນຕ່າງກັນນະ
“ມີບໍ່ພໍ” ກັບ “ບໍ່ພໍທີ່ຈະມີ”
ມັນກໍ່ຕ່າງກັນເຊັ່ນກັນ


​ນິໄສ​ບໍ່​ດີຂ​ອ​ງ​”​ໂອ​ກາດ”​

ນິ​ໄສ​ບໍ່​ດີ​ຂ​ອງ”ໂອ​ກາດ”
ຄື​ບໍ່​ເຄີຍ​ຖາມ​ໃຜ​ວ່າ
“ພ້​ອມ​ແລ້​ວ​ບໍ່” ແລ​ະ “ບໍ່​ເຄີຍ​ລໍຖ້າໃຜ”


ຜູ້ໃຫຍ່ ກັບ ເດັກ

ຜູ້ໃຫ່ຍ=ແຍກບໍ່ອອກກັບຄຳວ່າ “ຖຽງ” ກັບ “ອະທິບາຍ”
ເດັກ=ແຍກບໍ່ອອກກັບຄຳວ່າ ” ດ່າ ” ກັບ “ຫວັງດີ”


ຈະເຮັດຫຍັງພະຍາຍາມຄິດໃຫ້ຫຼາຍໆທາງ

ຈະເຮັດຫຍັງພະຍາຍາມຄິດໃຫ້ຫຼາຍໆທາງ
ຄິດໃຫ້ຮອບຄອບ
ຄິດເພື່ອດ້ານຮ້າຍທີ່ສຸດໄວ້ສະເໝີ
ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ເບິງໂລກໃນແງ່ຮ້າຍ
ແຕ່ເຈົ້າກໍ່ຮູ້ວ່າ  ໂລກບໍ່ໄດ້ສວຍງາມຢ່າງທີ່ຄິດ


ສາເຫດຂອງການຂີ້ຕົວະ

ສາເຫດຂອງການຂີ້ຕົວະ
ເພາະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບອກບໍ່ໄດ້
ແລະສິ່ງທີ່ບອກບໍ່ໄດ້
ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີ


ສາມເລື່ອງທີ່ຫນ້າເສຍໃຈໃນຊີວິດ

ສາມເລື່ອງທີ່ໜ້າເສຍໃຈໃນຊີວິດ
ພົບຄູດີ…ແລ້ວບໍ່ຮຽນ
ພົບເພື່ອນດີ….ແລ້ວບໍ່ຄົບ
ແລະ…ພົບໂອກາດ…ແລ້ວບໍ່ຄ້າວເອົາໄວ້


ເພື່ອນທີ່ດີຄືດວງດາວ

ເພື່ອນທີ່ດີຄືດວງດາວ
ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນພວກເຂົາຕະຫຼອດເວລາ
ແຕ່ເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າເຂົາຢູ່ທີ່ນັ້ນສະເໝີ


ເພື່ອນໂດດຂົວ

ຖ້າເພື່ອນທັງໝົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມໃຈກັນກະໂດດລົງຈາກຂົວ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ກະໂດດຕາມພວກເຂົາໄປ
ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍອມຄອຍຢູ່ທີ່ກົ້ນເຫວເພື່ອຈະຮັບພວກເຂົາ


ຢ່າໃຊ້ຮ່າງກາຍ ເພື່ອປ່ຽນ…ຮັກມາ

ຢ່າໃຊ້ຮ່າງກາຍ ເພື່ອປ່ຽນ…ຮັກມາ
ມັນ ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າກັບ…ສິ່ງທີ່ເສຍໄປ
ແຕ່ ຈົ່ງໃຊ້…ຫົວໃຈ ເພື່ອປ່ຽນໃຈ
ຢ່າງນ້ອຍໆ ກໍ່ພຽງແຕ່ເສຍໃຈ….ເຖິງວ່າບໍ່ໄດ້ຫຍັງມາ
( Cr. Nooch Phianpis )


ຂ່າວລື

ຂ່າວລື
ມັກຖຶກສ້າງ…ໂດຍ “ຄົນທີ່ຊັງ”
ສົ່ງຕໍ່….ໂດຍ…”ຄົນບໍ່ຄິດ”
ແລະ…ຖຶກເຊຶ່ອ…ໂດຍ…”ຄົນຫູເບົາ”